Neue Stundentafel -  genehmigt  07.06.2002

Entwurf  einer  Stundentafel für die Klassen der deutschsprachigen  Abteilungen in der Tschechischen Republik

-         Sechsjähriges Studium in deutscher Sprache -

-         Gültig ab Schuljahr 2001 / 2002 , d.h. ab Abitur 2005    

                    Fach

                            Jahrgang

Bemerkungen

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Stufe

8

Stufe

9

Stufe 10

Stufe 11

Stufe 12

Stufe

 13

 

Tschechische Sprache und  Literatur

4

4

3

3

3

3

4)

Deutsche Sprache und Literatur               1)

10

9

6

6

4

4

4)

Fremdsprache / Englisch

-

-

3

3

3

3

7)

Bürgerkunde   (in tschechischer Sprache)

-

2

-

-

-

-

 

Gesellschaftslehre  

                    (in tschechischer  Sprache)

-

-

2

2

-

-

 

Geschichte  (in deutscher Sprache)

-

-

1

2

3

3

7)

Geschichte  (in tschechischer Sprache)

-

2

1

2

2

-

 

Erdkunde   (in tschechischer Sprache)

Erdkunde (in deutscher Sprache)            2)           

                                                             

2

-

2

-

2

 

-

2

-

3

-

3

 

 

6), 7)

Mathematik   (in tschechischer Sprache)

Mathematik   (in deutscher Sprache)

4

-

3

-

1

3

1

3

-

4

-

4

10)

5), 7)

Physik           (in tschechischer Sprache)

Physik           (in deutscher Sprache)

2

-

2

-

-

2

-

2

-

3

-

3

 

6), 7)

Biologie        (in tschechischer Sprache)  Biologie        (in deutscher Sprache)

2

-

2

-

-

2

-

2

-

3

-

3

 

6), 7)

Chemie         (in tschechischer Sprache)

2

2

2

2

2

-

 

Informatik

2

-

-

-

-

-

 

Esthetische Erziehung - Musik                3)

1

1

 

2

 

-

-

-

 

Esthetische Erziehung - Kunst

1

1

-

-

-

 

Sportunterricht

2

2

2

2

2

2

 

Wahlfach 1

-

-

-

-

-

2

8)

Wahlfach 2

-

-

-

-

-

2

9)

Wahlfach 3

-

-

-

-

-

-

 

Pflichtstunden pro Woche

32

32

32

32

32

32

 

Fakultative Stunden

 

 

1

 

 

 

 

               

1)       Unterricht  in deutscher Sprache ab 1. Jahrgang / Jahrgangsstufe 8
2)       Unterricht  in deutscher Sprache ab 3. Jahrgang / Jahrgangsstufe 10
         in Stufe 10 ist für alle Schüler  1 Std. Erdkunde fakultativ  verpflichtend       
3)       Im 3.  Jahrgang hat ein  Schüler  Musik oder  Kunst in tschechischer Sprache
4)       Abiturpflichtfächer : Tschechisch und Deutsch ( schriftliche und mündliche Prüfung)
5)       Abiturpflichtfächer  : Mathematik  und ein weiteres Fach gem. Prüfungsordnung  § 3, 5( schriftliche Prüfung  in deutscher 
         Sprache)
6)       Abiturwahlfach   (schriftliche Prüfung in deutscher Sprache) - jeder  Schüler  muss eines der unter 6) aufgeführten  Fächern  
         wählen
7)       Wahlfach des Abiturs (mündliche Prüfung) - Schüler wählt  2 unter 7) der  aufgeführten Fächer
8)       Wahlfach 1 :  Seminar  in tschechischer Sprache  ( Mathematik oder Gesellschaftslehre) zur Vorbereitung des
         dritten schriftlichen Prüfungsfaches in der tschechischen Reifeprüfung
9)       Wahlfach 2 :  Seminar in tschechischer Sprache zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen auf die Universität 

 

                                   Učební plán tříd gymnázia
s výukou vybraných předmětů v jazyce německém
                           šestileté studium

Předmět

Ročník

Poznámky

 

1

2

3

4

5

6

 

Český jazyk a literatura

4

4

3

3

3

3

3)

Německý jazyk                             

10

9

6

6

4

4

3)

Cizí jazyk 2

-

-

3

3

3

3

6)

Občanská výchova

-

2

-

-

-

-

 

Základy společenských věd

-

-

2

2

-

-

 

Dějepis v německém jazyce

-

-

1

2

3

3

 

Dějepis v českém jazyce

-

2

1

2

2

-

6)

Zeměpis v českém jazyce

Zeměpis v německém jazyce                    

                                                             

2

-

2

-

2

 

-

2

-

3

-

3

 

 

5), 6)

Matematika v českém jazyce

Matematika v německém jazyce

4

-

3

-

1

3

1

3

-

4

-

4

 

4), 6)

Fyzika                1)

2

 

2

 

2

2

3

3

5), 6)

Biologie              1)

2

 

2

 

2

2

3

3

5), 6)

Chemie        

2

2

2

2

2

-

 

Informatika a výpočetní technika

2

-

-

-

-

-

 

Estetická výchova -hudební                2)

1

1

 

2

 

-

-

-

 

Estetická výchova – výtvarná             2)

1

1

-

-

-

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

 

Volitelný předmět 1

-

-

-

-

-

2

 

Volitelný předmět 2

-

-

-

-

-

2

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Celkem

32

32

32

32

32

32

 

Nepovinné předměty

2

2

2

2

2

2

 

               

1)       vyučuje se v jazyce německém od 3. ročníku
2)       ve 3. ročníku má student Vv nebo Hv
3)       povinný předmět maturitní koušky – písemná práce a ústní zkouška
4)       povinný předmět maturitní zkoušky – písemná práce v německém jazyce
5)       volitelný předmět maturitní zkoušky – písemná práce v německém jazyce, student si volí jeden z předmětů     
         uvedených pod 5)
6)       volitelný předmět maturitní zkoušky – ústní zkouška, student se povinně zvolí dva z předmětů označených 6)

zkouška se koná v jazyce, který byl v předmětu v posledním ročníku jazykem vyučovacím, dějepis zahrnuje jak českou, tak i německou část

Tel. + fax: +420 / 482 710 660           deutsch@gfxs.cz